โทร 02 938 3200

บริษัทในเครือ

เตรียมตัว

ก่อนก่อสร้าง

เตรียมตัวก่อนก่อสร้าง

STEP 2 สำรวจที่ดิน

เมื่อท่านได้เลือกแบบบ้านตามที่ต้องการแล้วทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่งผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจสถานที่ก่อสร้าง และวางผังบริเวณ เพื่อเตรียมงานก่อสร้างตามเงื่อนไข ของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งผลการสำรวจที่ดินและวาง Lay-Out หรือผังบริเวณแบบบ้านของท่านให้ทราบภายในระยะเวลา 7-15 วัน

แบบบ้านขายดี

Cube Easy 01
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 76 ตร.ม. ขนาดที่ดิน (ตร.ว) : 26 ตรว.
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
1 จอดรถ

ศูนย์รับสร้างบ้านเทรนดี้ โฮม

ในเครือแลนดี้ โฮม | 02 938 3200

Copyright 2019 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.

โทร 02 938 3200

Copyright 2019 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.