โทร 02 938 3200

บริษัทในเครือ

จุดเด่นที่แตกต่าง

เทรนดี้โฮม

จุดเด่นที่แตกต่าง

เกี่ยวกับเรา ทำไมต้องเทรนดี้โฮม บริการสินเชื่อ


เทรนดี้ โฮม ช่วยทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น จนคุณยิ้มได้ เพียงตัดสินใจสร้างบ้านกับเรา โดยร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของไทย สนับสนุนสินเชื่อให้ลูกค้าเทรนดี้ โฮม ได้สิทธิพิเศษมากกว่าใคร ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติเร็ว วงเงินกู้สูง ระยะเวลาการกู้นานสูงสุด 30 ปี จากธนาคารพาณิชย์ที่เป็นพันธมิตร พร้อมบริการให้คำปรึกษา ตลอดจนประสานงานในทุกขั้นตอน เพียงตัดสินใจจองแบบบ้านกับเรา 30,000 บาท เท่านั้น*


ความคุ้มค่าของสินเชื่อ
   ลูกค้าของบริษัท เทรนดี้ โฮม มั่นใจได้ว่า เทรนดี้ โฮม เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ไม่ทิ้งงานก่อสร้าง การรันตีผลงาน ไม่เหมือนผู้รับเหมาอิสระ ซึ่งสามารรับประกันผลงานกับลูกค้าได้ ดังนั้นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ จึงมั่นใจในการบริการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกสร้างบ้าน ทั้งนี้ลูกค้าของบริษัทฯ ที่ใช้สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน จะได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ถูกกว่าการติดต่อสร้างบ้านกับผู้รับเหมา ประมาณ 2% หากนำเงินผ่อนในระยะยาวทั้งหมดมาคำนวณทั้งหมด ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อจะเสียค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า อีกทั้งได้บ้านที่มีคุณภาพ และรับประกันผลงาน
สิทธิพิเศษของสินเชื่อ ยิ้มกว้าง สร้างบ้าน
- กู้ได้สูงสุด 30 ปี
- วงเงินกู้สูงสุด 100 % ของค่าจ้างปลูกสร้างบ้านตามสัญญา
- อัตราดอกเบื้ยต่ำพิเศษกว่า
- อนุมัติเร็ว ทราบผล Pre-Approve ใน 3 วัน
- เบิกรับเงินกู้ตามจำนวนงวดงานของสัญญาปลูกสร้างบ้าน
- ลดหย่อนภาษีได้ (ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
- สะดวก รวดเร็ว ด้วยทีมงานสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน
- โปรโมชั่นส่งเสริมการตลาด จากธนาคาร อาทิ ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน, ยกเว้นค่าตรวจงานทุกงวด เป็นต้น
(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)


ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากธนาคารพาณิชย์ชั้นนำหลายแห่ง ในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกสร้างบ้าน อาทิ ธนาคารกรุงศรีฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร UOB ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งทุกธนาคารมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารเป็นผู้ดูแลโดยจะให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มปลูกสร้าง การเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อเพื่อการปลูกสร้างและสามารถวิเคราะห์เพื่อแจ้งผลการขออนุมัติและวงเงินที่ได้ ในเบื้องต้น ภายใน 3 วัน เท่านั้นระเบียบการขอสินเชื่อ
เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อรับสร้างบ้าน สำหรับผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)

1. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)
- สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
- สำเนาใบมรณะบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  

2. เอกสารแสดงรายได้ สำหรับผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) กรณีบุคคละรรมดาที่มีรายได้ประจำ
- สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
- สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- สำเนาหรับสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า
- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม
- สำเนาบัญธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
- สำเนา ภ.พ. 30 (ถ้ามี)
- อื่นๆ …………………………………………………………………
- สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

3. เอกสารทางด้านหลักประกัน
กรณีปลูกสร้างบ้าน
- สำเนาใบจอง/สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างที่ระบุงวดงาน
- สำเนาเอกสารแสงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า) เป็นต้น
- แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป (เอกสารเพิ่มเติม) กรณีปลูกสร้างบ้านพร้อมซื้อที่ดิน
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาซื้อขาย และหลักฐานการจ่ายเงินชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรณีรีไฟแนนซ์(เอกสารเพิ่มเติม)
- สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม
- สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน
- สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด
- อื่นๆ ……………………………


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**เงื่อนไขเป้นไปตามหลักเกณฑ์ของทางธนาคาร

Share :

แบบบ้านขายดี

Delight 05
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 131 ตร.ม. ขนาดที่ดิน (ตร.ว) : 39 ตรว.
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
1 จอดรถ
Eco life 08
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 145 ตร.ม. ขนาดที่ดิน (ตร.ว) : 33 ตรว.
4 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
1 จอดรถ
Trend Soft 05 Type A
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 167 ตร.ม. ขนาดที่ดิน (ตร.ว) : 42 ตรว.
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 จอดรถ
Simple life 07 (single)
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 115 ตร.ม. ขนาดที่ดิน (ตร.ว) : 34 ตรว.
2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
2 จอดรถ
Trend Soft 07 Type A
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 215 ตร.ม. ขนาดที่ดิน (ตร.ว) : 47 ตรว.
4 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
2 จอดรถ

ศูนย์รับสร้างบ้านเทรนดี้ โฮม

ในเครือแลนดี้ โฮม | 02 938 3200

Copyright 2019 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.

โทร 02 938 3200

Copyright 2019 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.