TrendyHome LOGO
แบบบ้านขายดี
ค้นหาแบบบ้าน
โปรโมชั่น
ผลงานของเรา
ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
facebook trendyhome line trendyhome youtube trendyhome

โทร 02 938 3200

บริษัทในเครือ

sidebar
รับสิทธิพิเศษ ส่วนลดสร้างบ้าน TRENDHOME เชิญลงทะเบียน

จุดเด่นที่แตกต่าง

เทรนดี้โฮม

จุดเด่นที่แตกต่าง

เกี่ยวกับเรา ทำไมต้องเทรนดี้โฮม บริการสินเชื่อ

สร้างบ้าน

เทรนดี้ โฮม ช่วยทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น จนคุณยิ้มได้ เพียงตัดสินใจสร้างบ้านกับเรา โดยร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของไทย สนับสนุนสินเชื่อให้ลูกค้าเทรนดี้ โฮม ได้สิทธิพิเศษมากกว่าใคร ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติเร็ว วงเงินกู้สูง ระยะเวลาการกู้นานสูงสุด 30 ปี จากธนาคารพาณิชย์ที่เป็นพันธมิตร พร้อมบริการให้คำปรึกษา ตลอดจนประสานงานในทุกขั้นตอน เพียงตัดสินใจจองแบบบ้านกับเรา 30,000 บาท เท่านั้น*


ความคุ้มค่าของสินเชื่อ 
   ลูกค้าของบริษัท เทรนดี้ โฮม มั่นใจได้ว่า เทรนดี้ โฮม เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ไม่ทิ้งงานก่อสร้าง การรันตีผลงาน ไม่เหมือนผู้รับเหมาอิสระ ซึ่งสามารรับประกันผลงานกับลูกค้าได้ ดังนั้นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ จึงมั่นใจในการบริการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกสร้างบ้าน ทั้งนี้ลูกค้าของบริษัทฯ ที่ใช้สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน จะได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ถูกกว่าการติดต่อสร้างบ้านกับผู้รับเหมา ประมาณ 2% หากนำเงินผ่อนในระยะยาวทั้งหมดมาคำนวณทั้งหมด ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อจะเสียค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า อีกทั้งได้บ้านที่มีคุณภาพ และรับประกันผลงาน
สิทธิพิเศษของสินเชื่อ ยิ้มกว้าง สร้างบ้าน
- กู้ได้สูงสุด 30 ปี
- วงเงินกู้สูงสุด 100 % ของค่าจ้างปลูกสร้างบ้านตามสัญญา
- อัตราดอกเบื้ยต่ำพิเศษกว่า
- อนุมัติเร็ว ทราบผล Pre-Approve ใน 3 วัน
- เบิกรับเงินกู้ตามจำนวนงวดงานของสัญญาปลูกสร้างบ้าน
- ลดหย่อนภาษีได้ (ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
- สะดวก รวดเร็ว ด้วยทีมงานสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน
- โปรโมชั่นส่งเสริมการตลาด จากธนาคาร อาทิ ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน, ยกเว้นค่าตรวจงานทุกงวด เป็นต้น
(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)


ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากธนาคารพาณิชย์ชั้นนำหลายแห่ง ในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกสร้างบ้าน อาทิ ธนาคารกรุงศรีฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร UOB ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งทุกธนาคารมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารเป็นผู้ดูแลโดยจะให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มปลูกสร้าง การเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อเพื่อการปลูกสร้างและสามารถวิเคราะห์เพื่อแจ้งผลการขออนุมัติและวงเงินที่ได้ ในเบื้องต้น ภายใน 3 วัน เท่านั้นระเบียบการขอสินเชื่อ
เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อรับสร้างบ้าน สำหรับผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)

1. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)
- สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
- สำเนาใบมรณะบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  

2. เอกสารแสดงรายได้ สำหรับผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) กรณีบุคคละรรมดาที่มีรายได้ประจำ
- สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
- สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- สำเนาหรับสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า
- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม
- สำเนาบัญธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
- สำเนา ภ.พ. 30 (ถ้ามี)
- อื่นๆ …………………………………………………………………
- สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

3. เอกสารทางด้านหลักประกัน
กรณีปลูกสร้างบ้าน
- สำเนาใบจอง/สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างที่ระบุงวดงาน
- สำเนาเอกสารแสงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า) เป็นต้น
- แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป (เอกสารเพิ่มเติม) กรณีปลูกสร้างบ้านพร้อมซื้อที่ดิน
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาซื้อขาย และหลักฐานการจ่ายเงินชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรณีรีไฟแนนซ์(เอกสารเพิ่มเติม)
- สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม
- สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน
- สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด
- อื่นๆ ……………………………


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**เงื่อนไขเป้นไปตามหลักเกณฑ์ของทางธนาคาร

Share :

แบบบ้านขายดี

Trend easy 180
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 180 ตร.ม. ขนาดที่ดิน (ตร.ว) : 65 ตรว.
Trend easy 180 ห้องนอน
3 ห้องนอน
Trend easy 180 ห้องน้ำ
2 ห้องน้ำ
Trend easy 180 จอดรถ
0 จอดรถ
Eco life 08
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 145 ตร.ม. ขนาดที่ดิน (ตร.ว) : 33 ตรว.
Eco life 08 ห้องนอน
4 ห้องนอน
Eco life 08 ห้องน้ำ
2 ห้องน้ำ
Eco life 08 จอดรถ
1 จอดรถ
Simple life 02
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 187 ตร.ม. ขนาดที่ดิน (ตร.ว) : 70 ตรว.
Simple life 02 ห้องนอน
4 ห้องนอน
Simple life 02 ห้องน้ำ
2 ห้องน้ำ
Simple life 02 จอดรถ
2 จอดรถ
Simple life 07 (single)
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 115 ตร.ม. ขนาดที่ดิน (ตร.ว) : 34 ตรว.
Simple life 07 (single) ห้องนอน
2 ห้องนอน
Simple life 07 (single) ห้องน้ำ
2 ห้องน้ำ
Simple life 07 (single) จอดรถ
2 จอดรถ
Trend Soft 07 Type A
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 215 ตร.ม. ขนาดที่ดิน (ตร.ว) : 47 ตรว.
Trend Soft 07 Type A ห้องนอน
4 ห้องนอน
Trend Soft 07 Type A ห้องน้ำ
5 ห้องน้ำ
Trend Soft 07 Type A จอดรถ
2 จอดรถ

ศูนย์รับสร้างบ้านเทรนดี้ โฮม

ในเครือแลนดี้ โฮม | 02 938 3200

Copyright 2019 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.
facebook trendyhome line trendyhome youtube trendyhome

โทร 02 938 3200

บริษัทรับสร้างบ้าน

เทรนดี้ โฮม เป็นหนึ่งใน บริษัทรับสร้างบ้าน ในเครือ บริษัท แลนดี้ โฮม จำกัด ที่มีชื่อเสียงยาวนานในวงการ รับสร้างบ้าน มากว่า 30 ปี มั่นคงด้วยทุนจดทะเบียนสูงสุด 200 ล้านบาท ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 เป็นรายแรกในวงการรับสร้างบ้านของประเทศไทย และพัฒนาสู่อีกขั้นแห่งความมั่นใจ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก UKAS ประเทศอังกฤษในปัจจุบัน เทรนดี้ โฮม มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการ สร้างบ้าน ระดับมืออาชีพ
- ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบบ้านที่ทันสมัย ตอบโจทย์ลฟ์สไตล์การใช้งานของทุกเจนเนอเรชั่น มีแบบบ้านให้เลือกสร้างบ้านกว่า 80 แบบ
- ด้านวิศวกรรม โดดเด่นด้วยการใช้เทคโนโลยีโครงสร้างบ้าน Nova System ระบบการก่อสร้างบ้าน แบบกึ่งสำเร็จรูป ที่มีการควบคุม คุณภาพในทุกขั้นตอน จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการ ผลงานการก่อสร้างของทางบริษัทฯ นั้นแข็งแรงได้มาตรฐานระดับสากล
การันตีด้วยผลงานการสร้างบ้านที่แล้วเสร็จกว่า 500 หลัง และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า บริษัทรับสร้างบ้าน เทรนดี้ โฮม จึงมีการรับประกันโครงสร้าง เสา คาน ตอม่อ ให้กับบ้านลูกค้ายาวนานถึง 20 ปี ซึ่งมากที่สุดในวงการธุรกิจรับสร้างบ้าน อีกเช่นกัน