โทร 02 938 3200

บริษัทในเครือ

เทรนดี้โฮม ขยายฐานความสุข ผลงานการสร้าง แบบบ้าน Simple New 02 คุณชาญยุทธ - จ.สระบุรี

เทรนดี้โฮม ขยายฐานความสุข

ผลงานการสร้าง แบบบ้าน Simple New 02 คุณชาญยุทธ - จ.สระบุรี

Share :

Share :
เจ้าของบ้าน ผลงานการสร้าง แบบบ้าน Simple New 02 คุณชาญยุทธ - จ.สระบุรี

แบบบ้าน Simple new 02 เป็นแบบบ้านสไตล์กึ่งรีสอร์ท หรือบ้านชมวิว ที่ทันสมัย บรรยากาศร่มรื่น โปร่ง โล่งสบาย มีความป็นส่วนตัว เน้นพื้นที่ประโยชน์ใช้สอย เหมาะสมกับสภาพอากาศที่ร้อนชื้นของเมืองไทย คำนึงถึงเรื่องการควบคุมปริมาณ แสงธรรมชาติที่เข้าสู่ภายในอาคารเป็นหลัก


ศูนย์รับสร้างบ้านเทรนดี้ โฮม

ในเครือแลนดี้ โฮม | 02 938 3200

Copyright 2019 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.

โทร 02 938 3200

Copyright 2019 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.