โทร 02 938 3200

บริษัทในเครือ

เทรนดี้โฮม ขยายฐานความสุข ผลงานการสร้าง แบบบ้าน Simple life 04 คุณณิชา - วิภาวดีรังสิต

เทรนดี้โฮม ขยายฐานความสุข

ผลงานการสร้าง แบบบ้าน Simple life 04 คุณณิชา - วิภาวดีรังสิต

Share :

Share :
เจ้าของบ้าน ผลงานการสร้าง แบบบ้าน Simple life 04 คุณณิชา - วิภาวดีรังสิต

แบบบ้าน 2 ชั้น รูปทรง  L-Shape หลังคาทรงปั้นหยา ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยมนต์เสน่ห์ของไม้ส้งเคราะห์ที่นำมาแต่งพนังภายนอก ความเป็นธรรมชาติที่สามารถสัมผัสได้


ศูนย์รับสร้างบ้านเทรนดี้ โฮม

ในเครือแลนดี้ โฮม | 02 938 3200

Copyright 2019 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.

โทร 02 938 3200

Copyright 2019 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.