โทร 02 938 3200

บริษัทในเครือ

เทรนดี้โฮม ขยายฐานความสุข ผลงานการสร้าง แบบบ้าน Simple I 04 คุณพิชนันท์ - ประชาชื่น

เทรนดี้โฮม ขยายฐานความสุข

ผลงานการสร้าง แบบบ้าน Simple I 04 คุณพิชนันท์ - ประชาชื่น

Share :

Share :
เจ้าของบ้าน ผลงานการสร้าง แบบบ้าน Simple I 04 คุณพิชนันท์ - ประชาชื่น

แบบบ้านสำหรับที่ดินหน้าแคบหมาะกับครอบครัวขนาดกลาง และมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย โดยการออกแบบให้มีบรรยากาศภายในบ้านดูกว้างขวาง พร้อมห้องนอนด้านล่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่ไม่ต้องเดินขึ้นบันได


ศูนย์รับสร้างบ้านเทรนดี้ โฮม

ในเครือแลนดี้ โฮม | 02 938 3200

Copyright 2019 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.

โทร 02 938 3200

Copyright 2019 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.