โทร 02 938 3200

บริษัทในเครือ

เทรนดี้โฮม ขยายฐานความสุข แบบบ้าน Simple I 04 คุณทิพนุช - งามวงศ์วาน

เทรนดี้โฮม ขยายฐานความสุข

แบบบ้าน Simple I 04 คุณทิพนุช - งามวงศ์วาน

Share :

Share :
เจ้าของบ้าน แบบบ้าน Simple I 04 คุณทิพนุช - งามวงศ์วาน

แบบบ้านสำหรับที่ดินหน้าแคบหมาะกับครอบครัวขนาดกลาง และมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย โดยการออกแบบให้มีบรรยากาศภายในบ้านดูกว้างขวาง พร้อมห้องนอนด้านล่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่ไม่ต้องเดินขึ้นบันได


ศูนย์รับสร้างบ้านเทรนดี้ โฮม

ในเครือแลนดี้ โฮม | 02 938 3200

Copyright 2019 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.

โทร 02 938 3200

Copyright 2019 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.