โทร 02 938 3200

บริษัทในเครือ

เทรนดี้โฮม ขยายฐานความสุข แบบบ้าน Simple New 06 ครอบครัวรัตนพฤกษานนท์ - ราชบุรี

เทรนดี้โฮม ขยายฐานความสุข

แบบบ้าน Simple New 06 ครอบครัวรัตนพฤกษานนท์ - ราชบุรี

Share :

Share :
เจ้าของบ้าน แบบบ้าน Simple New 06 ครอบครัวรัตนพฤกษานนท์ - ราชบุรี

พื้นที่ใช้สอย 205.00 ตร.ม. 3 นอน 3 น้ำ 2 จอดรถ


บทสัมภาษณ์ความรู้สึกลูกค้าที่ได้สร้างบ้านกับทางเทรนดี้ โฮมศูนย์รับสร้างบ้านเทรนดี้ โฮม

ในเครือแลนดี้ โฮม | 02 938 3200

Copyright 2019 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.

โทร 02 938 3200

Copyright 2019 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.