โทร 02 938 3200

บริษัทในเครือ

เทรนดี้โฮม ขยายฐานความสุข แบบบ้าน Simple Life 04 ครอบครัวพัฒนบนเมือง

เทรนดี้โฮม ขยายฐานความสุข

แบบบ้าน Simple Life 04 ครอบครัวพัฒนบนเมือง

Share :

Share :
เจ้าของบ้าน แบบบ้าน Simple Life 04 ครอบครัวพัฒนบนเมือง

พื้นที่ใช้สอย 245.00 ตร.ม. 5 นอน 3 น้ำ 1+1 จอดรถ


ศูนย์รับสร้างบ้านเทรนดี้ โฮม

ในเครือแลนดี้ โฮม | 02 938 3200

Copyright 2019 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.

โทร 02 938 3200

Copyright 2019 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.