เทรนดี้ โฮม ช่วยทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น จนคุณยิ้มได้ เพียงตัดสินใจสร้างบ้านกับเรา โดยร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของไทย สนับสนุนสินเชื่อให้ลูกค้าเทรนดี้ โฮม ได้สิทธิพิเศษมากกว่าใคร ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติเร็ว วงเงินกู้สูง ระยะเวลาการกู้นานสูงสุด 30 ปี จากธนาคารพาณิชย์ที่เป็นพันธมิตร

พร้อมบริการระดับมืออาชีพของทีมงานเทรนดี้ โฮม ที่คอยช่วยให้คำปรึกษา ตลอดจนประสานงานในทุกขั้นตอน ให้ความฝันที่คุณจะเป็นเจ้าของบ้านไม่ว่าแบบไหนๆ จากเทรนดี้ โฮม เพียงตัดสินใจจองแบบบ้านกับเรา 30,000 บาท เท่านั้น*

ความคุ้มค่าของสินเชื่อ
ลูกค้าของบริษัท เทรนดี้ โฮม มั่นใจได้ว่า เทรนดี้ โฮม เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ไม่ทิ้งงานก่อสร้าง การรันตีผลงาน ไม่เหมือนผู้รับเหมาอิสระ ซึ่งสามารรับประกันผลงานกับลูกค้าได้ ดังนั้นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ จึงมั่นใจในการบริการ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกสร้างบ้าน ทั้งนี้ลูกค้าของบริษัทฯ ที่ใช้สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน จะได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ถูกกว่าการติดต่อสร้างบ้านกับผู้รับเหมา ประมาณ 2% หากนำเงินผ่อนในระยะยาวทั้งหมดมาคำนวณทั้งหมด ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อจะเสียค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า อีกทั้งได้บ้านที่มีคุณภาพ และรับประกันผลงาน

สิทธิพิเศษของสินเชื่อ ยิ้มกว้าง สร้างบ้าน

 • - กู้ได้สูงสุด 30 ปี
 • - วงเงินกู้สูงสุด 100 % ของค่าจ้างปลูกสร้างบ้านตามสัญญา
 • - อัตราดอกเบื้ยต่ำพิเศษกว่า
 • - อนุมัติเร็ว ทราบผล Pre Approve ใน 3 วัน
 • - เบิกรับเงินกู้ตามจำนวนงวดงานของสัญญาปลูกสร้างบ้าน
 • - ลดหย่อนภาษีได้ (ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • - สะดวก รวดเร็ว ด้วยทีมงานสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน
 • - โปรโมชั่นส่งเสริมการตลาด จากธนาคาร อาทิ ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน, ยกเว้นค่าตรวจงานทุกงวด เป็นต้น
  (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)
 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากธนาคารพาณิชย์ชั้นนำหลายแห่ง ในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกสร้างบ้าน อาทิ ธนาคารกรุงศรีฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร UOB ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งทุกธนาคารมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารเป็นผู้ดูแล โดยจะให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มปลูกสร้าง การเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อเพื่อการปลูกสร้าง และสามารถวิเคราะห์เพื่อแจ้งผลการขออนุมัติและวงเงินที่ได้ ในเบื้องต้น ภายใน 3 วัน เท่านั้น

ระเบียบการขอสินเชื่อ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อรับสร้างบ้าน สำหรับผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)

1.เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • - สำเนาบัตรประชาชน
 • - สำเนาทะเบียนบ้าน
 • - สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)
 • - สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • - สำเนาใบมรณะบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

2.เอกสารแสดงรายได้ สำหรับผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) กรณีบุคคละรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • - สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
 • - สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • - สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 •  
 • กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • - สำเนาหรับสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า
 • - สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม
 • - สำเนาบัญธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • - สำเนา ภ.พ. 30 (ถ้ามี)
 • - อื่นๆ …………………………………………………………………

3.เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • กรณีปลูกสร้างบ้าน
 • - สำเนาใบจอง/สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างที่ระบุงวดงาน
 • - สำเนาเอกสารแสงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า) เป็นต้น
 • - แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป (เอกสารเพิ่มเติม) กรณีปลูกสร้างบ้านพร้อมซื้อที่ดิน
 • - สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาซื้อขาย และหลักฐานการจ่ายเงินชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 •  
 • กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • กรณีรีไฟแนนซ์(เอกสารเพิ่มเติม)
 • - สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม
 • - สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน
 • - สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด
 • - อื่นๆ ……………………………………………………………………

  
หน้าแรก . เกี่ยวกับเรา . ระบบก่อสร้าง . บริการสินเชื่อ . จุดเด่นที่แตกต่าง . เตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน . แบบบ้าน . ผลงานของเรา . ข่าวสารและกิจกรรม . ดาวน์โหลด . ติดต่อเรา . สาระน่ารู้

Copyright 2010 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.

Copyright © trendyhome.co.th 2014 , All Rights Reserved