ที่ดิน

 • - สถานที่ปลูกสร้างจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี หากสถานที่ปลูกสร้างอยู่นอกเหนือเขตที่กล่าวนี้ บริษัทฯ จะรับปลูกสร้างเป็นรายไป โดยเพิ่มค่าขนส่งตามความเป็นจริง โดยท่านต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้บริษัทปลูกสร้างบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 • - ต้องมีทางให้รถบรรทุก 10 ล้อ เข้าถึงได้สะดวก และมีสายเมนของไฟฟ้าและประปาผ่านหน้าที่ดิน
 • - ควรดำเนินการถมหรือปรับที่ดินให้มีระดับสม่ำเสมอ ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะปฎิกูลต่างๆ และหากมีสิ่งปลูกสร้างเดิม ควรรื้อถอนให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้างบ้าน
 • - จัดเตรียมสถานที่บริเวณภายในสถานที่ก่อสร้าง หรือที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เก็บวัสดุและเป็นที่พักอาศัยของคนงาน ในระหว่างการก่อสร้าง

 

การเลือกแบบบ้าน

 • - ในขั้นตอนการเลือกแบบ บริษัทฯ ยินดีที่จะให้คำแนะนำต่อท่านในเรื่องแบบบ้านที่เหมาะสมกับขนาด ความกว้าง และความลึก ของที่ดิน และประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมกับสมาชิก ในครอบครัวของท่าน และเลือกสร้างคุณภาพของวัสดุต่างๆ โดยท่านสามารถเลือกแบบบ้านที่บริษัทฯ เตรียมไว้ให้ท่าน โดยให้คำแนะนำทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • - บริษัทฯ มีแบบบ้านมาตรฐานมากมายหลายรูปแบบให้ท่านเลือกเป็นแบบแปลนที่มีความลงตัวทางสถาปัตยกรรมและราคาประหยัด ซึ่งท่านสามารถสั่งสร้างได้เลย
 • - หากท่านเห็นว่าแบบบ้านมาตรฐานไม่เพียงพอต่อความต้องการของท่าน บริษัทฯ ยินดีจะปรับปรุงให้ใหม่ โดยคิดราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามส่วน
 • - หากท่านมีแบบบ้านอยู่แล้ว บริษัทฯ ยินดีที่จะทำราคาโดยใช้โครงสร้างและวัสดุมาตรฐานของบริษัทฯ เสนอราคาให้กับท่าน

 

การทำสัญญาก่อสร้าง

 • - หลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมแบบสัญญาแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะต้องทำสัญญาก่อสร้างบ้านกับทางบริษัทฯ หลังจากได้รับแจ้งจากบริษัทฯภายใน 7 วัน เพื่อสามารถดำเนินการงานก่อสร้างได้ต่อไป
 • - หากท่านมีฤกษ์ในการยกเสาเอก โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ เพื่อบริษัทฯ จะได้เข้าดำเนินการจัดเตรียม และวางแผนการดำเนินการยกเสาเอก
 • - เมื่อท่านเซ็นสัญญาแล้ว บริษัทฯ จะส่งเอกสารไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมและเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
 • - บริษัทฯ ดำเนินการจัดแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมพร้อมทั้งเอกสารทางราชการเพื่อทำการขออนุญาตปลูกสร้าง

 

การดำเนินการก่อสร้าง

 • - ดำเนินการขอประปา และไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อใช้ในระหว่างก่อสร้าง
 • - เริ่มงานตอกเสาเข็ม เทพื้นคอนกรีต โครงสร้างเสาคานชั้นล่าง ชั้นสอง (สร้างเสาคาน ชั้นสาม เทพื้นคอนกรีต)
 • - ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา (เฉพาะส่วนที่ไม่ติดขัดกับงานปูน) ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ประปาภายใน
 • - ฉาบปูน เดินสายไฟฟ้า ฝ้าภายใน ปูกระเบื้องผนัง มุงหลังคาทั้งหมด ติดตั้งบันได ปูวัสดุผิวพื้น
 • - ทาสี ติดตั้งสุขภัณฑ์ ดวงโคม ตู้เมนไฟฟ้า ถังบำบัดน้ำเสีย และเก็บงานทั้งหมด
 

1

เซ็นสัญญา

15

2

ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ

10

3

งานฐานราก โครงสร้างเสาคานชั้นล่าง ชั้นสองเทพื้นคอนกรีต (ยกเว้นห้องน้ำชั้นล่าง) แล้วเสร็จ

25

4

โครงหลังคา มุงหลังคา (เฉพาะส่วนที่ไม่ติดขัดกับงานปูน) ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง(ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ประปาภายใน แล้วเสร็จ

25

5

ฉาบปูน เดินสายไฟฟ้า ฝ้าภายใน ปูกระเบื้องผนัง มุงหลังคาทั้งหมด แล้วเสร็จ

10

6

ติดตั้งบันได ปูวัสดุผิวพื้น (ยกเว้นพื้นลามิเนต, พื้นไม้สำเร็จรูปและพรม) แล้วเสร็จ

10

7

ทาสี ติดตั้งสุขภัณฑ์ ตู้เมนไฟฟ้า ถังบำบัดน้ำเสีย และเก็บงานทั้งหมด

5

1

เซ็นสัญญา

15

2

ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ

15

3

งานฐานราก โครงสร้างเสาคานชั้นล่าง ชั้นสองเทพื้นคอนกรีต (ยกเว้นห้องน้ำชั้นล่าง) แล้วเสร็จ

15

4

โครงหลังคา มุงหลังคา (เฉพาะส่วนที่ไม่ติดขัดกับงานปูน) ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ประปาภายใน ฉาบปูน เดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ

15

5

ฝ้าภายใน ปูกระเบื้องผนัง มุงหลังคาทั้งหมด ติดตั้งบันได ปูวัสดุผิวพื้น (ยกเว้นพื้นลามิเนต, พื้นไม้สำเร็จรูปและพรม)

25

6

ฉาบปูน เดินสายไฟฟ้า ฝ้าภายใน ปูกระเบื้องผนัง มุงหลังคาทั้งหมด ติดตั้งบันได ปูวัสดุผิวพื้น (ยกเว้นพื้นลามิเนต, พื้นไม้สำเร็จรูปและพรม) แล้วเสร็จ

10

7

ทาสี ติดตั้งสุขภัณฑ์ ตู้เมนไฟฟ้า ถังบำบัดน้ำเสีย และเก็บงานทั้งหมด

5


  
หน้าแรก . เกี่ยวกับเรา . ระบบก่อสร้าง . บริการสินเชื่อ . จุดเด่นที่แตกต่าง . เตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน . แบบบ้าน . ผลงานของเรา . ข่าวสารและกิจกรรม . ดาวน์โหลด . ติดต่อเรา . สาระน่ารู้

Copyright 2010 By Trendy Home Co,.Ltd. All rights reserved.

Copyright © trendyhome.co.th 2014 , All Rights Reserved